D01 PREDPUTOKAZ ZA IZLAZ S AUTOCESTE ILI BRZE CESTE S OZNAKOM IZLAZA
Ako se znak odnosi na autoceste, tad je zelene boje, a ako se odnosi na brze ceste plave je boje.


  C001 C002 C003 C004 C010
  C011 C012 C013 C014 C020
  C021 C022 C023 C024 C030
  C031 C032    

Za detaljno objašnjenje, kliknite na bilo koji prikazani znak!

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Osnovna boja znakova obavijesti za vođenje prometa je:

1) na autocestama zelena sa simbolima i natpisima bijele boje;

2) na brzim cestama plava sa simbolima i natpisima bijele boje;

3) na državnim i ostalim cestama žuta sa simbolima i natpisima crne boje,

4) za dijelove gradova, naselja i značajne objekte bijela sa simbolima i natpisima crne boje.

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačena odredišta.

Veličine znakova obavijesti za vođenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.

Najmanje visine pojmova iznose:

a) za autoceste:

– znak postavljen iznad kolnika 35 cm,

– znak postavljen sa strane kolnika 28 cm.

b) za brze ceste 28 cm;

c) za priključne ceste na autoceste i brze ceste 17.5 cm,

d) za državne ceste i županijske ceste 10.5 cm.

Obavješćivanje sudionika u prometu znakovima obavijesti za vođenje prometa u zoni raskrižja provodi se u pet stupnjeva.

Stupnjevi obavijesti su:

I. »prethodno obavješćivanje«;

II. »obavješćivanje o smjeru kretanja«;

III. »obavješćivanje o prestrojavanju«;

IV. »obavješćivanje o skretanju«,

V. »potvrdno obavješćivanje«.

Na autocestama, brzim cestama i cestama s raskrižjima u više razina moraju se postaviti svih pet stupnjeva obavijesti.

Na državnim cestama moraju se postaviti drugi, četvrti i peti stupanj, a treći ako je cesta s više prometnih traka.

Na županijskim cestama moraju se postaviti drugi i četvrti, a na ostalim cestama najmanje četvrti stupanj obavijesti.

Ovisno o vrsti i kategoriji ceste, geometrijskom oblikovanju raskrižja te o udaljenosti dvaju susjednih raskrižja, može se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva obavijesti, osim četvrtog stupnja obavijesti koji je obvezan.