A01 OPASNOST NA CESTI
Označava blizinu djela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju Pravilnikom nije predviđen poseban znak "opasnost". Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti.

  A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10
  A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
  A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30
  A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40
  A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50

Za detaljno objašnjenje, kliknite na bilo koji prikazani znak!

ZNAKOVI OPASNOSTI sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta , čija se jedna stranica nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema gore, osim znakova A47 i A48 (Andrijin križ) te A49 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima) i A50 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika).

Osnovna boja znakova opasnosti je bijela boja , a rubovi trokuta su crveni, osim znaka A25 (radovi na cesti), čija je osnovna boja žuta. Simboli na znakovima opasnosti crne su boje.

Duljina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi :

  1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 120 cm;

  2. na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 90 cm;

  3. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 60 cm;

  4. kad se znakovi postavljaju u tunelima i galerijama – 60 cm;

  5. kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.

Na cestama iz tačke 2. mogu se prema potrebi postavljati i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 120 cm, a na cestama iz točke 3. i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 90 cm.

Znakovi opasnosti, u pravilu, se postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovi se mogu postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojemu se znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.

Na nepreglednim cestama ili na cestama na kojima je dopuštena veća brzina vožnje te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, između znaka opasnosti postavljenog na propisanoj udaljenosti i toga opasnog mjesta na cesti dodati će se jedan ili više istih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.