Aktiviran novi katalog testnih pitanja!Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je nedavno na svojoj službenoj stranici (www.mkt.gov.ba) objavilo novi Katalog testnih pitanja iz oblasti I-Propisi i oblasti IV-Prva pomoć, gdje se isti može i preuzeti. Sistem testovi.ba je među prvima u BiH ažurirao svoju bazu testovnih pitanja u skladu s novim katalozima i istu aktivirao 21.06.2021. godine.

<b>testovi.ba</b><br/>simply the best!


preuzimanje: www.mkt.gov.ba (Ministarstvo komunikacija i prometa BiH)


Kao što obrazlažu u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, uzimajući u obzir da je došlo do izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH i Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače motornih vozila u BiH, postojala je potreba da se kreiraju novi katalozi testnih pitanja za osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila.

S tim u vezi je došlo do značajnih izmjena u obje spomenute oblasti, s tim da je ukupan broj pitanja iz oblasti IV-Prva pomoć ostao isti (100 pitanja), dok je u oblasti I-Propisi došlo do povećanja ukupnog broja pitanja na 450. Treba napomenuti da su mnoga pitanja u oba kataloga korigovana ili u potpunosti promijenjena, dok je u oblasti I-Propisi dodano novih 150 pitanja.

Za sada, u oblastima II-Saobraćajni znakovi i III-Raskrsnice nije došlo do novih promjena.

Primjena novih kataloga testovnih pitanja trebalo bi da počne 1. jula 2021. godine. Pri tome je naknadno došlo do pomijeranja početka novog kataloga za oblast IV-Prva pomoć na datum 1. septembra 2021, mada su u nekim Kantonima (npr. u Zeničko-Dobojskom) krenuli sa novim testovima iz Prve pomoći još od 1. juna 2021.

Obzirom da primjena novih kataloga uskoro započinje, vlasnici auto-škola su upozoreni da će, ukoliko se pomenuti dokumenti ne koriguju, kandidatima biti mnogo teže da savladaju teoriju, a samim tim i polože ispit iz teorijskog dijela.

Mi u sistemu testovi.ba smo za naše korisnike uradili u potpunosti nove testove za polaganje vozačkih ispita. Sadržaj testova obuhvaća komplet pitanja koja su identična pitanjima koja se koriste za polaganje vozačkih ispita u BiH, odnosno koja sadrže sva pitanja iz novih kataloga. Testovni katalozi sadrže pitanja kako na bosanskom tako i na hrvatskom i srpskom jeziku. Tu funkcionalnost, kao i mnoge druge (kao što je npr. mogućnost da autoškole uređuju svoje vlastite stranice, dodaju listu svojih polaznika i galeriju slika, da odštampaju i arhiviraju barcodom zaštićene rezultate svojih polaznika itd.) posjeduje jedino sistem testovi.ba.

Treba napomenuti da u pitanjima za sada postoje napomene sa naznakom "više tačnih odgovora", ali će se to uskoro ukloniti tako da će kandidati imati testove apsolutno identične kao na samim ispitima.


Novi katalozi testnih pitanja iz oblasti I-Propisi i oblasti IV-Prva pomoć su u sistemu testovi.ba aktivirani 21.06.2021. godine.


Sigurno je da će kandidati, uz teoretsku nastavu u autoškolama, koristeći naše on-line testove kao dodatni alat, u što kraćem roku naučiti kompletna pitanja iz testova i s lakoćom položiti teoretski dio ispita.

<b>testovi.ba</b><br/>jednostavno najbolji - <i>simply the best</i>

Komentari

Mićo Miljević
Poštovani, u Katalogu I postoje greške u najmanje 15 pitanja na koje sam ukazao MKT. Da li će prihvatiti ili ne vidjećemo. Ukoliko vas to interesuje možete me kontaktirati na moj e-mail. S poštovanjem. Miljević Mićo, dipl. inž. saobr. Tel. 065 565 903
Mićo Miljević
Senad
Zahvaljujemo na komentaru i proslijeđenim informacijama. Što se tiče sistema testovi.ba, mi smatramo da se moramo držati zvaničnih testovnih kataloga, jer će po njima morati postupati i ispitne komisije tokom ocjenjivanja.
Senad
Mićo Miljević
Slažem se da se morate pridržavati i vi i ispitne komisije zvaničnih testovnih kataloga, međutim ne mogu prihvatiti činjenicu da se kandidati moraju pogrešno učiti. Evo samo nekoliko primjera pitanja koji se nalaze u katalogu: 182. Ukupan zaustavni put motornog vozila je: X1. duži u noćnim uslovima vožnje nego danju, zbog dužeg vremena reagovanja vozača; 2. kraći u noćnim uslovima vožnje nego danju jer su vozači oprezniji; 3. isti i noću i danju. Nigdje u literaturi se ne spominje ovo što je navedeno kao tačan odgovor. Jedno od pitanja koje bi bilo logično, a odnosi se na zaustavni put je: "Zaustavni put sastoji se, od:" ili "Šta sačinjava zaustavni put?" 153. Tehnički pregled motornih i priključnih vozila obavlja se: 1. radi provjere da li motorno ili priključno vozilo ima propisane uređaje i opremu i da li je u ispravnom stanju; 2. radi utvrđivanja vlasništva vozila. Tačan odgovor je: radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila (Član 217. stav (1)), a tehnički pregled se utvrđuje da li motorno ili ..... (odgovor pod 1.) 142.Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo, osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije određeno, dužan je propustiti vozilo koje: 1. dolazi iz suprotnog smjera i na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja; 2. dolazi iz suprotnog smjera i na raskrsnici skreće ulijevo. Vozač mora propustiti i vozila koja skreću udesno, a ne samo koja zadržavaju pravac kretanja. (Član 49. stav (2)) Ovo su samo 3 pitanja sa pogrešnim ili nepotpunim odgovorima a ima ih najmanje 15.
Mićo Miljević

Objavi komentar